Top Banner Ads
  
Quảng cáo giữa 1 Quảng cáo giữa 2 Quảng cáo giữa 3
Statistics
Online: 136
Visiter today: 536
Total: 1
Our Partners
Sealaw
luat su Dong Nam A
Thu no viet nam
cong chung viet nam
danhbaluatsu
Hoi bao tro tu phap
Trang chủ > Dịch vụ SEALAW > Sở hữu trí tuệ
Đăng ký Quyền tác giả
Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả tự động phát sinh, tuy nhiên khi đã đăng ký mà có tranh chấp xảy ra, chủ sở hữu/tác giả sẽ không có nghĩa vụ chứng minh sở hữu quyền.

 

ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ TẠI VIỆT NAM 

1.   Đăng ký bản quyền phần mềm:

-    Thời gian đăng ký: 07 ngày

-    Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:

+) Hai (02) bản mô tả sản phẩm cho 01 tác phẩm (theo hướng dẫn của SEALAW)
+) Hai (02) đĩa CD phần mềm tác phẩm
+) Giấy cam đoan quyền chủ sở hữu tác phẩm của Người nộp đơn (theo mẫu của SEALAW)
+) Giấy xác nhận (theo mẫu của SEALAW).
+) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu là Doanh nghiệp)
+) Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu (nếu là Cá nhân)

+) Giấy ủy quyền (theo mẫu của SEALAW)

2.   Đăng ký bản quyền tác phẩm viết:

-    Thời gian đăng ký: 07 ngày

-    Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:

+) Bản sao chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu
+) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu là Doanh nghiệp)
+) Giấy cam đoan quyền chủ sở hữu tác phẩm của Người nộp đơn (theo mẫu của SEALAW)
+) Giấy xác nhận (theo mẫu của SEALAW)
+) Bản mô tả (SEALAW soạn)

+) Giấy ủy quyền (theo mẫu của SEALAW)

3.   Đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

-    Thời gian đăng ký: 07 ngày

-    Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:

+) Bản sao chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu
+) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu là Doanh nghiệp)
+) Giấy cam đoan quyền chủ sở hữu tác phẩm của Người nộp đơn (theo mẫu của SEALAW)
+) Giấy xác nhận (theo mẫu của Belcolaw)
+) Bản mô tả (SEALAW soạn)

+) Giấy ủy quyền (theo mẫu của SEALAW)


 

Trân trọng hợp tác!


(Source: SEALAW)
[ Back ]
OTHER
Đăng ký Nhãn hiệu (21/2/2012)
Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cục sở hữu trí tuệ (21/2/2012)
Đăng ký Sáng chế (20/2/2012)
Tư vấn Online
luatsudongnama   luatsudongnama
Our Partners
VCOP phải
Hướng dẫn xử lý xâm phạm nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng
dich vu thu no
Lien doan luat su Viet nam
Debt collection
Trong tai thuong mai viet nam
tra cuu van ban
dich vu giay phep
o mai ba thu
luat su Dong Nam A