Top Banner Ads
  
Quảng cáo giữa 1 Quảng cáo giữa 2 Quảng cáo giữa 3
Statistics
Online: 146
Visiter today: 1,259
Total: 1
Our Partners
Sealaw
luat su Dong Nam A
Thu no viet nam
cong chung viet nam
danhbaluatsu
Hoi bao tro tu phap
Trang chủ > DANH MỤC THỦ TỤC > Nhãn hiệu - Sáng chế - Kiểu dáng
Thông Báo Phí đăng ký Sở hữu trí tuệ
(đã bao gồm phí dịch vụ-mức chung)

I.                   Nhãn hiệu

+ Đăng ký mới nhãn hiệu:

+ Thủ tục:

            - 02 mẫu giấy ủy quyền(Chỉ làm cho đại diện)

            - Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký

            - Danh mục sản phẩm gắn nhãn

            - 01 bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh

+ Phí, lệ phí (chưa bao gồm 10% VAT)

- Tra cứu:

 

STT

Nội dung

Đơn giá

(VNĐ)

Gốc

1

Phí tra cứu cho 01 Nhãn/01 nhóm/01 lần

600.000

300.000

 

- Đăng ký:

STT

Nội dung

Đơn giá

(VNĐ)

Gốc

1

Phí đăng ký cho 01 Nhãn/nhóm đầu tiên (không quá 06 sản phẩm, dịch vụ)

1.500.000

660.000

2

Phí đăng ký từ nhóm thứ 2 trở đi (không quá 06 sản phẩm, dịch vụ/nhóm)

800.000

560.000

3

Phí đăng ký mỗi sản phẩm, dịch vụ thứ 7 trở đi trong 01 nhóm

300.000

180.000

4

Lệ phí cấp văn bằng (cho nhóm đầu tiên của 01 nhãn)

360.000

360.000

5

Lệ phí cấp văn bằng (từ nhóm thứ 2 trở đi trong 01 nhãn)

100.000

100.000

Lưu ý: trong trường hợp phí báo trọn gói (ở mục 1) thì phí đã bao gồm lệ phí cấp văn bằng ở mục 4 và 5.

II. Kiểu dáng công nghiệp (KDCN)

+ Đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

+ Thủ tục:

            - 02 mẫu giấy ủy quyền(Chỉ làm cho đại diện)

- (Các) mẫu KDCN hoặc bản vẽ 3D KDCN hoặc 06 hình/ảnh chụp trực diện 6 mặt và 01 hình/ảnh chụp tổng thể nghiêng 450 KDCN cần đăng ký

- Thông tin cần thiết để biên tập bản mô tả kỹ thuật của KDCN

- Tên và địa chỉ tác giả KDCN; (bản sao chứng thực CMTND/Hộ chiếu)

- Giấy chứng nhận ĐKKD (mới): 01 bản sao (có chứng chực)

+ Phí, lệ phí: (chưa bao gồm 10% VAT).

 

STT

Nội dung

Đơn giá(VNĐ)

Gốc

1

Phí đăng ký cho phương án bảo hộ thứ nhất của 01 kiểu dáng (07 hình)

3.000.000 - 7.000.000

2.000.000

2

Phí đăng ký cho phương án bảo hộ thứ hai của 01 kiểu dáng (07 hình)

2.000.000 - 6.000.000

1.500.000

3

Phí đăng ký từ hình thứ 8 trở đi của 01 kiểu dáng

2.000.000 - 4.000.000

2.000.000

Lưu ý: phí trên đã bao gồm cả phí cấp văn bằng.

 

III. Sáng chế: (SC)

+ Đăng ký mới sáng chế:

+ Thủ tục

            - 02 mẫu giấy ủy quyền(Chỉ làm cho đại diện)

- (Các) mẫu SC hoặc bản vẽ 3D SC hoặc 06 hình/ảnh chụp trực diện 6 mặt và 01 hình/ảnh chụp tổng thể nghiêng 450 SC cần đăng ký

- Thông tin cần thiết để biên tập bản mô tả kỹ thuật của SC

- Tên và địa chỉ tác giả SC; (bản sao chứng thực CMTND/Hộ chiếu)

- Giấy chứng nhận ĐKKD (mới): 01 bản sao (có chứng chực)

+ Phí, lệ phí: (chưa bao gồm 10% VAT)

 

STT

Nội dung

Đơn giá khởi điểm

(VNĐ)

Gốc

1

Lệ phí đăng ký cho 01 điểm mới đầu tiên của 01 sáng chế

3.000.000

 

2

Lệ phí đăng ký từ điểm mới thứ 2 trở đi của 01 sáng chế

2.000.000

 

Lưu ý: phí trên đã bao gồm cả phí cấp văn bằng

 

IV. Quyền tác giả:

+ Đăng ký bản quyền tác giả

+ Thủ tục:

            - 02 mẫu giấy ủy quyền(Chỉ làm cho đại diện)

            - 02 Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

- 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc 02 bản sao bản định hình đăng ký quyền liên quan.

- Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa

- Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả

- Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung

+ Phí, lệ phí (chưa bao gồm 10% VAT)

 

STT

Nội dung

Đơn giá

(VNĐ)

Gốc

1

Lệ phí ĐK cho 01 tác phẩm (đối tượng đăng ký)

4.000.000

 

2

Phí tra cứu cho 01 Sáng chế/01 nhóm/01 lần

2.500.000

 

 

LIÊN HỆ: 

             CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ĐÔNG NAM Á

Địa chỉ: Số 76 Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: |+8| |04| 35656 858                        Fax: |+8| |04| 35656 858

E-mail:   contact@sealaw.vn / luatsudongnama@yahoo.com.vn

Website: www.giayphepviet.com / www.luatsudongnama.com

             Trân trọng hợp tác!

(Source: )
[ Back ]
OTHER
Thủ tục đăng ký Nhãn hiệu (5/3/2015)
Thủ tục đăng ký Kiểu dáng công nghiệp (5/3/2015)
Thủ tục đăng ký Sáng chế (5/3/2015)
Tư vấn Online
luatsudongnama   luatsudongnama
Our Partners
VCOP phải
Hướng dẫn xử lý xâm phạm nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng
dich vu thu no
Lien doan luat su Viet nam
Debt collection
Trong tai thuong mai viet nam
tra cuu van ban
dich vu giay phep
o mai ba thu
luat su Dong Nam A